Attīstības fonda stipendiātu sveikšanas pasākums 2015. gada 1.oktobrī

DSC_0029

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijas seši finālisti

 

DSC_0044

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijas ieguvēja Anna Ozoliņa (TF, studiju programma “Lauksaimniecības enerģētika”, 1.kurss)

DSC_0058

Jāņa Rūvalda stipendijas ieguvēja Madara Keiva (LIF, studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība” 3.kurss)

DSC_0060

mecenāta Jāņa Rūvalda māsa Skaidrīte Stolcers no ASV

DSC_0075

Konekesko stipendijas ieguvēji kopā ar Konekesko pārstāvi (no kreisās: TF students Dainis Vaļeika, Laura Salmiņa un TF students Jānis Ozols)

DSC_0092

Latvijas Agronomu biedrības stipendijas ieguvēja Lāsma Lapiņa (LF, studiju programma “Lauksaimniecība” 3.kurss)

DSC_0099

Mirdzas Oškalnes stipendijas ieguvēja Rūta Stumpe (TF studiju programma “Mājas vide izglītībā” 3.kurss) un TF dekāns Ilmārs Dukulis

DSC_0110

Vagneru ģimenes stipendijas ieguvēja Laura Strupa (LIF studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība” 4.kurss) un LIF dekāne Daiga Zigmunde

DSC_0116

Stipendiāti kopā ar atbalstītājiem

DSC_0118

Rūvalda stipendijas ieguvēja Madara Keiva kopā ar mecenāta māsu un viņas vīru

DSC_0121

No kreisās puses: LF profesore Dzidra Kreišmane, Lāsma Lapiņa un LF dekāne Zinta Gaile

DSC_0123

LIF dekāne kopā ar savas fakultātes stipendiātēm

DSC_0131

TF dekāns un prodekāne kopā ar savas fakultātes stipendiātiem

Categories: Foto | Comments Off on Attīstības fonda stipendiātu sveikšanas pasākums 2015. gada 1.oktobrī

Jāņa Čakstes stipendiātes sveikšana 2015. gada 14.septembrī “Aučos”

DSC_0012

No kreisās puses: Madara Keiva (2014./2015. studiju gada stipendiāte), LIF dekāne Daiga Zigmunde un Lelde Bāra (2015./2016. studiju gada stipendiāte)

DSC_0058

Stipendiāti sveic LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis

DSC_0050

Lelde Bāra, Lauku inženieru fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” 2.kursa studente

Stipendiāti sveic muzeja “Auči” vadītāja Ineta Freimane

DSC_0060

Sveic LIF dekāne Daiga Zigmunde

DSC_0065

Sveic Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

DSC_0068

Kristīne Čakste

DSC_0074

Sveic 2014./2015. studiju gada stipendiāte Madara Keiva

DSC_0080

No kreisās puses: Reinis Labzars (2012./2013.studiju gada stipendiāts), Lana Labzare ex. Svarinska (2009./2010.studiju gada stipendiāte), Madara Keiva (2014./2015.studiju gada stipendiāte), LLU studiju prorektors, Lelde Bāra un LIF dekāne

DSC_0083

Lelde Bāra kopā ar Kristīni Čaksti

Categories: Foto | Comments Off on Jāņa Čakstes stipendiātes sveikšana 2015. gada 14.septembrī “Aučos”

Madara Keiva

Jāņa Rūvalda stipendijaMadara Keiva 2015./2016. studiju gadam piešķirta Lauku inženieru fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas Vide un ūdenssaimniecība 3.kursa studentei MADARAI KEIVAI

Madara savā stipendijas pieteikumā raksta: “varu apliecināt, ka no augstskolas cenšos ņemt to, ko tā dod, kā arī radīt atgriezenisko saiti.”

Categories: Bez tēmas | Comments Off on Madara Keiva

Attīstības fondā viesojās Dace Rudzīte un Ligita Kovtuna no ASV

Dace Rudzīte, laikraksta LAIKS īpašniece

Dace Rudzīte, ASV laikraksta LAIKS īpašniece

DSC_0371

Ligita Kovtuna, laikraksta Laiks galvenā redaktore

DSC_0359

Sarunu brīdi.

DSC_0367

valdes priekšsēdētāja paldies Dacei Rudzītei

Ligita Kovtuna, galvenā redaktore

paldies arī Ligitai Kovtunai

LLU muzejā

LLU muzeja apmeklējums

DSC_0372

A. un Ē. Gerhardu stipendiāti no kreisās puses: Annija Marta Jurģevica, Baiba Grāvere un Ivars Straņķis

Categories: Foto | Comments Off on Attīstības fondā viesojās Dace Rudzīte un Ligita Kovtuna no ASV

Attīstības fonda stipendiātu sveikšanas pasākums 2015. gada 16.martā

DSC_0503

Studiju prorektora Kaspara Vārtukapteiņa uzruna stipendiātiem un mecenātiem

DSC_0544

no kreisās puses ESAF dekāne Andra Zvirbule-bērziņa, Špoģa stipendiāts Kaspars Naglis-Liepa, ESAF profesore Modrīte Pelše un rektore Irina Pilvere

DSC_0546

no kreisās puses: mecenāts Uldis Šalajevs un stipendiāts Jānis Bērziņš TF, 3.kurss

DSC_0551

no kreisās puses: Konekesko stipendiāte Linda Baumane MF, 1.kurss, Laura Salmiņa SIA Konekesko, Toms Koļesņikovs MF, 2.kurss

DSC_0536

2014./2015. studiju gada pavasara semestra stipendiāti un mecenāti

Categories: Foto | Comments Off on Attīstības fonda stipendiātu sveikšanas pasākums 2015. gada 16.martā

Jānis Bērziņš

stipendiāts Jānis Bērziņš, kopā ar stipendijas mecenātu Uldi Šalajevu

2014./2015. studiju gada pavasara semestrī Ulda Šalajeva stipendiju ieguva

JĀNIS BĒRZIŅŠ, Tehniskās fakultātes

“Lauksaimniecības enerģētika” 3.kursa students

“Es studēju ar ļoti labām un teicamām sekmēm pilna laika studiju programmā, piedalos dažādās sabiedriskās aktivitātes gan LLU, gan ārpus tās, kā arī esmu iesaistījies zinātniskajā darbā. Tajā pašā laikā profesionāli nodarbojos ar basketbolu, pārstāvot ne tikai Jelgavu, bet arī LLU komandu. Esmu Latvijas un LLU patriots. Šobrīd esmu uzsācis patstāvīgu dzīvi un vēlētos, kaut diennaktī būtu par dažām stundām vairāk, lai varētu veiksmīgi īstenot visas savas ieceres.”

Categories: Bez tēmas | Comments Off on Jānis Bērziņš

Rūta Stumpe

Mirdzas Oškalnes stipendiju 2015./2016. studiju gadā saņems RŪTA STUMPE, Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Mājas vide izglītībā” 2. kursa studente.

Stipendiāte tiks sveikta LLU Attīstības fonda stipendiātu sveikšanas svinīgajā pasākumā 1. oktobrī.

Apsveicam!

Categories: Bez tēmas | Comments Off on Rūta Stumpe

prof. Kazimira Špoģa stipendiju

2015. gadā saņem

KASPARS NAGLIS-LIEPA, promocijas darba tēma

“Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā” (aizstāvēts 27.06.2013.)

Categories: Bez tēmas | Comments Off on prof. Kazimira Špoģa stipendiju

J. Čakstes konkursa izsludinātās tēmas

1. „..lai jo sekmīgāk vēlāk varētu pildīt atbildības pilnos pienākumus pret savu tautu, zemi un kultūru.” (J. Čakste) Augstākās izglītība Latvijā – cik kvalitatīva tā ir? Fakti, problēmas, iespējas. Kas šobrīd neapmierina, ko vajadzētu mainīt – mācību spēku, studentu, darba devēju viedokļi.

2. „Mums vēl nav partiju valstiskā nozīmē… ir tikai šauras grupas, kas cenšas izmantot valsti personīgās interesēs” (J. Čakste). Vadošās politiskās partijas Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, to attīstība, transformēšanās, ietekme. Vai J. Čakstes vērtējumam šodien varam oponēt.

3. „Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam..”. Latvijas Valsts prezidenta institūcija. Par J. Čakstes uzstādīto augsto šī amata standartu – nostiprināt Latvijas valstiskumu un veicināt piederību Latvijai. Par prezidenta lomu, pilnvarām un iespējām Latvijā. Cik pamatotas ir diskusijas par nepieciešamību mainīt prezidenta ievēlēšanas kārtību un paplašināt pilnvaras.

 

Categories: Bez tēmas | Comments Off on J. Čakstes konkursa izsludinātās tēmas

2015./2016. studiju gada pavasara semestra stipendiju konkursi

Stipendijas konkurss Pieteikšanās termiņš Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Ulda Šalajeva stipendija pieteikšanās noslēgusies 4 lēmums pieņemts
Konekesko stipendija pieteikšanās noslēgusies 6 lēmums pieņemts
profesora Kazimira Špoģa stipendija
pieteikšanās noslēgusies 0 konkurss nenotiek
Jāņa Čakstes stipenija pieteikšanās noslēgusies
3 lēmums pieņemts
J. un M. Kāvušu stipendija pieteikšanās noslēgusies 3 lēmums pieņemts
Mirdzas Oškalnes stipendija pieteikšanās noslēgusies
10 lēmums pieņemts
Categories: Jaunumi | Comments Off on 2015./2016. studiju gada pavasara semestra stipendiju konkursi